Få ett LEI nummer här

LEI (Legal Entity Identifier) motsvarar ett internationellt organisationsnummer. LEI numret är obligatoriskt för många företag, för att företaget ska kunna handla. Hos oss kan du få en LEI-kod snabbt och för en låg kostnad.

Snabb och enkel process

Ansök om en LEI-kod online
 
 
1
 
 
 
 
 
LEI-kod applikation
1 minut
LEI Service bekräftar informationen snabbt
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Vi bekräftar informationen
1 - 48 timmar
Du får emot ett LEI
 
 
 
 
3
 
 
 
Du får emot ett LEI
 

LEI-kod applikation - på 1 minut

Har du inte ett företagsnummer eller misslyckades med att slå upp enheten genom vår sökning?

LEI nummer priser

Ny "Legal Entity Identifier" (LEI code) registrering eller förnyelse av ett nuvarande LEI nummer. Hitta den bästa lösningen nedanför - alla våra lösningar inkluderar obegränsad telefon- och e-mail support utan extra kostnad.

Favorit

Ny LEI Registrering

Ny LEI Registrering

Telefonsupport : Gratis

Mail support : Gratis

1 år
700,00 kr
3 år(spara 300,00 kr)
1.800,00 kr
5 år(spara 750,00 kr)
2.750,00 kr

Från550,00 krett år

Beställning
Favorit

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Telefonsupport : Gratis

Mail support : Gratis

1 år
700,00 kr
3 år(spara 300,00 kr)
1.800,00 kr
5 år(spara 750,00 kr)
2.750,00 kr

Från550,00 krett år

Beställning

Varför välja LEI tjänster?

LEI nummer via LEI Service - Sveriges billigaste och snabbaste
 • Snabb, enkel och säker LEI registrering
 • Mest prisvärda LEI-nummer (Från och med Oktober 2020)
 • Automatisk förnyelse av LEI är möjligt
 • Lokal telefon- och mail support
 • Vi svarar alltid inom 24 timmar – garanteras!

Vad är ett LEI nummer / LEI code?

Tänk på ett LEI-nummer som ett internationellt organisationsnummer. LEI-numret används för att identifiera deltagande partners i finansiella transaktioner på en global nivå.

LEI code ansökan har en avgift, det finns även en årlig hanteringsavgift för att förnya giltigheten. Både företag, fonder och välgörenhetsorganisationer behöver ha ett LEI nummer, vilket innebär alla juridiska personer.

För en grafisk presentation av systemet för identifiering av en juridisk enhet, vänligen besök denna externa länk.

Vem behöver LEI nummer?
 • Sedan den 3:e Januari 2018 omfattas alla EU:s alla juridiska personer av MiFID II och är tvungna att ha en giltig LEI för att få handla (t.ex. obligationer, aktier, terminer etc.). Många länder utanför EU har också antagit dessa principer, bland annat USA gällande råvarubörs lagen.
 • Dessutom kan företag som omfattas av MiFID II transaktionsrapportering skyldigheten, välja att inte acceptera handel från en klient som inte har ett giltigt LEI nummer.
LEI nummer förklaras på 30 sekunder
 • Legal Entity Identifier (LEI) kan jämföras med ett internationellt organisationsnummer som identifierar den den juridiska personen på en global nivå
 • De flesta juridiska personer behöver erhålla ett LEI nummer för att få handla aktier, obligationer etc.
 • LEI numret har en registreringsavgift och behöver förnyas varje år
 • Hjälper till att förebygga finansiella brott eftersom alla personer blir unikt identifierade på en global nivå
 • Legal Entity Identifier formatet består av en kod på 20 tecken. The Legal Entity Identifier formatet är baserat på ISO standard 17442
 • LEI-koden innehåller information om den juridiska personens ägarskap struktur och svarar på frågorna; "vem är vem?" och "vem äger vad?"
 • LOU (Local Operating Units) har ansvar av utfärdandet av LEI-koden. LOUs är ackrediterad av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) som publicerar alla LEI numbers gratis. LEI Regulatory Oversight Committee (ROC) reglerar GLEIF
Ett Legal Entity Identifier exempel för LEI tjänster med LEI: 9845 008599005596A4 56
 • Tecken 1-4: Används för att identifiera utfärdandet av LOU
 • Tecken 5-18: Specificerar den juridiska personen, tecknet har inte någon specifik betydelse
 • Tecken 19-20: Två verifikationsnummer
Vem kan utföra ett LEI nummer?

Samordningen av LEI-nummer utfärdandet utförs av GLEIF – en ideell organisation som har ansvar att behålla integriteten av det globala LEI systemet. Det fysiska utförandet av LEI numret görs av GLEIF ackrediterade Local Operating Units (även kända som LOUs).

LOUs kommer att publicera alla LEI nummer och referensdata till GLEIF LEI database, som är tillgängligt publikt.

GLEIF är reglerat av LEI Regulatory Oversight Committee (ROC), som består av flera finansinstitut på en global nivå.

Med GLEIF kan du göra en gratis enhets identifikations sökning. Sökningen kommer visa om det finns en LEI aktiv och när den går ut.

FAQ

När behövs LEI kod? Alla juridiska personer legal entities som har MiFID II och som vill genomföra finansiella transaktioner med finansiella instrument (såsom fonder, obligationer, swaps, terminsaffärer etc.), för att göra detta behövs ett LEI nummer. De flesta banker eller värdepappersföretag tillåter dig inte att handla utan ett LEI.

Om du gör en ny LEI kod Sverige, kommer LEI-nummer koden ligga på 700 SEK exklusive moms.

Innan du gör en LEI nummer ansökan, kan du genomföra en LEI sökning för att vara säker att du inte redan har ett. Du kan genomföra sökningen direkt i vårt beställningsformulär eller med GLEIF LEI uppslag på deras hemsida.

Vi erbjuder en tjänst där du bara skriver in ditt organisationsnummer, bekräftar din information som även är registrerat hos Bolagsverket. Fyll ut information om ägarskap struktur, när det är gjort kommer vi skapa LEI-nummer ansökan åt dina vägnar och vanligtvis har du LEI-numret inom timmar eller några få dagar. Detta gäller i de flesta fall, om vi inte kräver någon ytterligare information från dig.

Det är bara obligatoriskt att publicera (ansöka efter) ett LEI nr om du önskar att handla med finansiella instrument. Om du inte handlar, behöver du inte publicera i GLEIF Legal Entity Identifier Index.

Olika LEI nummer pris jämförelsesajter finns, där du kan jämföra vårt pris med våra konkurrenter. Detta kan hjälpa dig att få en LEI kod Sverige på det mest prisvärda sättet möjligt. Vänligen besök https://leicodeprices.com för en överblick av LEI kod kostnad.

GLEIF är en ideell organisation etablerad av Financial Stability Board i Juni år 2014. GLEIF grundades för att stödja genomförandet och användning av LEI nummer (Legal Entity Identifiers).

GLEIF är baserad i Basel, Switzerland. Huvuduppgiften är att försäkra en operativ integritet för det globala LEI-systemet. GLEIF är också tillgänglig för den tekniska infrastrukturen, för alla som önskar att få tillgång till den globala juridiska enhetsidentifierar LEI databasen.

Du kan hitta mer information om GLEIF här.

År 2011, frågade G20 länderna Financial Stability Board (FSB) om rekommendationer för ett global Legal Entity Identifier (LEI) system och översikt på detta.

Detta ledde till utvecklingen av det globala LEI systemet, där utförandet av LEI nummer försäkrar en unik identifikation av juridiska personer möjlighet i finansiella transaktioner. FSB betonade att en global acceptans av LEI systemet kommer hjälpa med många finansiella stabilitet mål. Det erbjuder också många fördelar till den privata sektorn.

Mer information om det globala LEI systemet går att hitta här.

LEI systemet är uppbyggt i tre lager:

 • Lager 1 är LEI Regulatory Oversight Committee: Den består av olika publika myndigheter från olika nationer och etablerades år 2013, för att koordinera och övervaka ramverket för det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
 • Lager 2 är Global LEI Foundation (GLEIF): Etablerat år 2014 av Financial Stability Board. GLEIF är en ideel organsiation som är menad att hjälpa med användning och implementationen av LEIs. GLEIF’s jobb är att försäkra sig att det globala systemet för identifiering av juridiska personer har operativ integritet.
 • Lager 3 är LEI utfärdande organisationer: Emittenterna av LEI kallas även Local Operating Units (LOUs). LOUs hanterar LEI registreringar, LEI förnyelser och kompletterande tjänster.

Du kan hitta mer information här.

Av Legal Entity (Efter ISO 17442), inkluderar begreppet, men begränsat inte till, unika identifierbara parters som antingen är juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för finansiella transaktioner, eller har laglig rätt (i jurisdiktion) att teckna juridiska avtal oberoende av varandra. Detta oavsett om de kan införlivas eller bildas på något annat sätt (t.ex. trusts). Det inkluderar inte individuella personer, men inkluderar överstatliga- och statliga organisationer.

Ett lagligt krav för att få ett LEI regleras av nationella finansiella tillsynsmyndigheter. Du kan se en lista över reglerings initiativen som rör LEI-antagande här.

Legal Entity Identifier (LEI) länkar nyckelinformation, som möjliggör en unik identifikation av juridiska enheter som tar del av finansiella transaktioner runt om i världen. LEI information är tillgängligt publikt för att skapa och förbättra öppenheten på den globala marknaden.

Den avgiftsfria informationer tillhandahåller standardiserad information gällande juridiska enheter på en global nivå. Informationen som är inkorporerad i varje LEI verifieras genom procedurer och protokoll satta av LEI Regulatory Oversight Committee. Det globala LEI systemets arbete är essentiellt för att svara på tre frågor: Vem äger vem? Vem är vem? Och vem äger det? Vem som är vem besvaras i "level 1 data". För att svara på frågorna gällande "vem äger vem", är "level 2 data" även inkluderat.

Det korta svaret är nej. Men under 2015, offentliggjorde dock LEI Regulatory Oversight Committee LEI Regulatory Oversight Committee ett uttalande om vilka förhållanden en individuell person som agerar i en affärsverksamhet skulle få tillhandahållas Sverige LEI.

Du kan läsa om uttalandet här.

Informationen i LEI hänvisas som referensdata. Den juridiska personen bakom varje LEI har ansvar att kontakta LEI organisationen gällande uppdateringar om denna referensdata.

Alla användare av denna LEI data kan utmana den data som finns i alla LEI. Sådan utmaning skulle utlösa en recension av LEI data genom LEI-utfärdande organisationen. Någon verifikation eller uppdatering av LEI hanteras utan extra kostnad. Detta är utfärdat av den ledande LEI-emittenten.

GLEIF är de som har ansvar av att monitorera LEI data kvalitén. Det finns en datakvalité förvaltningsprogram installerat, för att försäkra att LEI är i den bästa industri standarden.

Du kan läsa mer om datakvalité här.

LEI number är en 20-nummer kod som affärsmän, fonder och välgörenheter som antingen vill köpa eller sälja finansiella instrument behöver inneha för att följa MiFID II-förordningen. Ingen LEI, ingen handel.

Vem behöver LEI nummer? Enligt de nuvarande EU regleringarna, behöver banker och liknande institutioner rapportera partners som tar del av finansiella transaktioner. Därför kan banken kräva att du skaffar ett LEI om du vill handla.

GLEIF LEI database uppdateras bara en gång per dag. Det kan ta upp till 24 timmar innan din bank kan verifiera en ny LEI registrering. En annan anledning av fel är om ditt LEI har gått ut och inte längre är aktivt. Detta kan hända om du glömt att förnya den och anledningen till varför du inte kan genomföra någon handel. Vi kan hjälpa dig förnya den här.

Det är viktigt att se till så all information gällande juridiska personer listas i LEI Index och att det är uppdaterat. Därför behöver all information uppdateras varje år. Detta kallas LEI number förnyelse.

LEI Service ger dig möjligheten att köpa fleråriga förnyelser, där vi kommer uppdatera LEI baserat på officiella källor. Om några ändringar skulle uppstå, är den juridiska enheten skyldig att informera oss, så att vi kan uppdatera informationen i GLEIF LEI Index. Vi gör detta åt dig utan extra kostnad.

LEI search går att göra direkt med GLEIF eller så kommer vi automatiskt göra det åt dig i order formen. Detta för att försäkra dig att du inte redan har en juridisk enhetsidentifierare. Om du söker efter information på andra LEIs görs detta i GLEIF sökningen.

Din juridiska enhet kommer inte kunna göra några finansiella transaktioner eftersom en giltig LEI-kod krävs.

Vi kan också hjälpa dig med Legal Entity Identifier Sverige för en fond eller välgörenhet. Det är även obligatoriskt att skaffa ett LEI nummer för fonder och välgörenhet. Vänligen kontakta oss på info@leiservice.se och vi kommer då hjälpa dig med en smidig och enkel LEI nummer applikation för din fond eller välgörenhet, eller i andra fall om du inte har ett organisationsnummer.

Även om tjänsten gällande LEI är liknande i industrin, kommer LEI nummer kostnad att skilja sig. Du ska alltid välja ett företag som har både e-mail och kundtjänst, så att du kan ta kontakt med dem om det skulle hända något. Från och med September 2020, har vi det billigaste LEI nummer i Sverige.

GLEIF Legal Entity Identifier LEI database uppdateras bara en gång per dag, så det är inte säkert att din bank eller investeringsplattform har accepterat den. De kan vela vänta tills den kan verifieras i databasen för identifiering av juridisk enheter. (även om LEI code är giltig när du skaffade den).

back to top