Få ett LEI-nummer här

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) kan ses som ditt internationella organisationsnummer. Den bekräftar verksamhetens identitet.

På svenska kallas det för en LEI-kod eller ett LEI-nummer. LEI-koder är obligatoriska för de flesta företag som vill handla med värdepapper.

Hos LEI Service kan du snabbt och enkelt upprätta en LEI-kod för din verksamhet – eller förnya din nuvarande. Det kostar mellan 399 kr/år (5 års varaktighet) – 595 kr/år (1 års varaktighet).

 

Snabb och enkel process

Ansök om en LEI-kod online
 
 
1
 
 
 
 
 
LEI-kod applikation
1 minut
LEI Service bekräftar informationen snabbt
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Vi bekräftar informationen
1 - 48 timmar
Du får emot ett LEI
 
 
 
 
3
 
 
 
Du får emot ett LEI
 

LEI-kod applikation - på 1 minut

 

LEI nummer priser

Se pris för ny LEI-kod eller överföring/förnyelse av LEI-kod hos LEI Service. Du betalar på årsbasis, exklusive moms - och alla våra lösningar kommer med gratis telefonsupport och obegränsad email-support.

Ny LEI Registrering

Ny LEI Registrering

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Förnya LEI-kod

Förnya din befintliga LEI-kod

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Varför välja LEI Service?

LEI nummer via LEI Service - Sveriges billigaste och snabbaste
 • Snabb, enkel och säker LEI registrering
 • Mest prisvärda LEI-nummer (Från och med Maj 2024)
 • Automatisk förnyelse av LEI är möjligt
 • Lokal telefon- och mail support
 • Vi svarar alltid inom 24 timmar – garanteras!

Vad är LEI?

LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier. LEI består av en 20-tecken lång alfanumerisk kod som används för att identifiera företag och juridiska personer som handlar med aktier och värdepapper i EU och stora delar av världen. En LEI-kod kan jämföras med ett internationellt ORG-nr – organisationsnummer – vilket gör det möjligt att identifiera juridiska personer och företag när de agerar globalt. Det är dock inte gratis att skapa en LEI-kod och den måste förnyas varje år. På LEI Service erbjuder vi automatisk förnyelse till dig under det antal år du väljer. När du köper en LEI på 3 år eller 5 år, slipper du extra arbete och får samtidigt rabatt på priset. Läs mer om vad en LEI-kod är här.

 

Systemet bakom LEI

Oavsett vilken typ av företag det rör sig om har LEI-koden samma struktur och ingår i samma system. Den alfanumeriska sekvensen innehåller följande data: Det officiella namnet på den juridiska enheten som registrerats i näringslivsregistret, adress, land, landskoder och eventuellt distrikt samt första LEI-registrering, senaste uppdatering och utgångsdatum.

Alla LEI-koder är unika och utfärdas via Local Operating Units (även kallade LOU). LEI-koden är baserat på ISO 17442-standarden och är uppbyggd av tre delar:

 • Tecken 1-4: Identifikation av den LOU (Local Operation Unit) som utfärdade LEI-koden.
 • Tecken 5-18: Identifiering av den juridiska enheten som tilldelas av LOU-utställaren.
 • Tecken 19-20: Kontrollsiffror.

 

GLEIF

Alla företags LEI-koder är offentligt tillgängliga och registrerade i det globala LEI-registret, som hanteras av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). GLEIF är en ideell organisation som ansvarar för att säkerställa integriteten i det globala LEI-systemet. GLEIF övervakar kvaliteten på LEI-data och säkerställer att LEI tillhandahåller den bästa standarden för offentliga och tillförlitliga data i förhållande till juridiska enheter. GLEIF regleras av LEI Regulatory Oversight Committee (ROC), som består av olika globala finansinstitut.

 

LOU

Själva utställandet och publiceringen av varje LEI-kod sker genom en Local Operating Unit (LOU) som godkänts av GLEIF. Alla LOU-enheter samarbetar med registreringsombud som hjälper juridiska enheter att ansöka om LEI-koder.  Det finns för närvarande 34 LOU-enheter över hela världen, medan det finns flera organisationer som hjälper till att registrera LEI-koder - här kallade registreringsombud. Ett registreringsombud hjälper juridiska enheter att komma åt nätverket av alla LOU-enheter som ansvarar för att slutföra LEI-utställandet och för relaterade tjänster. LEI Service är ett exempel på ett officiellt LEI-registreringsombud som tillhandahåller registrering, flyttning och förnyelse samt fungerar som den primära kontakten för juridiska enheter som vill ansöka om en LEI-kod.

 

Bakgrund till LEI-systemet

LEI-systemet började som ett svar på finanskrisen i syfte att förbättra insynen i finansiella datasystem och transaktioner för att förhindra penningtvätt och andra former av finansiella bedrägerier. Under 2011 bad G20-länderna Financial Stability Board om rekommendationer för ett system som skulle kunna säkerställa unik identifiering av juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner globalt. Financial Stability Board föreslog ett globalt system för identifiering av juridiska enheter med tillhörande tillsyn. LEI-systemet främjar integritet och minskar manipulation och finansiell brottslighet på finansmarknaderna. Dessutom stöder det hög kvalitet och noggrannhet i finansiella data.

LEI-systemet består av tre nivåer som gör att makten inte samlas på ett ställe. Strukturen i de tre nivåerna är utformad för att säkerställa att LEI är trovärdigt, transparent och pålitlig:   

 • ROC (Regulatory Oversight Committee) är ett råd bestående av tillsynsmyndigheter som kontrollerar hela systemet.
 • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en ideell stiftelse som ansvarar för att samordna och kontrollera LEI-koder.
 • LOU (Local Operating Unit) är ett lokalt organ som utfärdar LEI-koder till sökande.

 

Syftet med LEI

Globalt finns det flera olika metoder för att identifiera enheter på olika marknader och länder. Det globala LEI-systemet (GLEIS) säkerställer att det bara finns ett standardsystem när det är fullt operativt. Tanken är att förenkla, standardisera och enkelt identifiera alla LEI-koder över hela världen. Tre huvudsakliga fördelar med LEI-systemet:

 • Minskar besväret med att identifiera motparter i finansiella transaktioner.
 • Gör information om juridiska enheter i en finansiell transaktion lättillgänglig och spårbar.
 • Gör det lättare att upptäcka brottsliga handlingar relaterade till finansiella transaktioner.

LEI-systemet finns för närvarande i mer än 40 länder, inklusive hela EU och delvis i USA.

 

Globalt LEI-index

Alla LEI-koder är offentliga och är registrerade i GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Indexet innehåller både aktuella och historiska förteckningar och stamdata. Du kan söka din egen eller en annan juridisk enhets LEI-kod i den globala databasen: https://search.gleif.org/#/search/

 

Vem behöver en LEI?

Sedan den 3 januari 2018 har Europeiska kommissionen krävt att alla företag i EU har en LEI-kod om de vill handla med alla typer av värdepapper (t ex obligationer, aktier och futures). En LEI-kod utfärdas till alla juridiska enheter. Det innebär att företagens filialer och operativa avdelningar, som inte är separata juridiska enheter, förväntas använda moderbolagets LEI. Alla företag, stiftelser, organisationer, föreningar, banker, försäkringsbolag etc. som handlar eller deltar i finansiella transaktioner måste ha en LEI-kod. Antalet eller värdet på de värdepapper som förhandlas är oväsentligt. Privatpersoner, inklusive enskilda firmor, är undantagna. Läs mer om vem som ska ha en LEI-kod.

 

Hur mycket kostar en LEI-kod?

På LEI Service är priset för en LEI-kod 399 kr. / år (exklusive moms) om du väljer en LEI som är giltig i fem år. En LEI som är giltig i 1 år kostar 595 kr / år (exklusive moms). Priset är det samma om du behöver flytta och förnya din LEI-kod från ett annat registreringsombud. Förnya din LEI-kod kostar 595 kr / år som är giltig i 1 år och förnya din LEI-kod kostar 399 kr / år som är giltig i 5 år.

Det finns nu en hel del registreringsombud av LEI-koder på den svenska marknaden, och priserna varierar beroende på de olika ombuden. Priset på en LEI-kod beror på ombudets egna prissättnings - ett högre pris kan inte definieras som en "bättre fungerande" LEI-kod. Använd därför priset som den primära faktorn när du ska välja registreringsombud för din LEI-kod. (från november 2022). Läs mer om våra priser.

 

Flytta och förnya LEI-kod

På LEI Service kan vi både hjälpa dig att flytta din LEI-kod från ett annat registreringsombud och sedan förnya din befintliga LEI-kod hos oss.

 

Hur flyttar jag LEI-kod till ett annat registreringsombud?

Om du redan har en LEI-kod hos ett annat registreringsombud, men vill flytta den till oss på LEI Service så kan du göra det gratis. Allt du behöver göra är att fylla i ditt ORG-nr., organisationsnummer, och verifiera din information. Det kan ta upp till en vecka att slutföra flytten eftersom det alltid tar längre tid att flytta, än att registrera en ny LEI-kod. I samband med överföringen av koden till oss, förnyar vi den i en period som du själv väljer.

Den vanligaste anledningen till att flytta en LEI-kod är att du inte är nöjd med registreringsombudets avgifter, priser eller tjänster. Du har möjlighet att flytta din LEI-kod till en annan LEI-utställare (LOU). I processen ändras inte LEI-numret eftersom alla LEI-koder är giltiga i alla jurisdiktioner.

 

Förnyelse av LEI

En LEI-kod kräver årlig förnyelse för att säkerställa att all data i den globala LEI-databasen är relevant och uppdaterad. Om din LEI-kod upphör att gälla är den inte längre giltig och du kan inte utföra finansiella transaktioner med värdepapper. Uppgifterna om den juridiska enheten måste uppdateras minst en gång om året. LEI Service erbjuder fleråriga förnyelser där vi automatiskt uppdaterar din LEI-registrering i GLEIF-databasen. Vi kan förnya din LEI-kod för en 1-, 3- eller 5-årsperiod efter dina önskemål. Denna tjänst är helt gratis. Om det sker några ändringar under perioden är du skyldig att meddela oss. Läs mer om att flytta och förnya LEI.

Villkor för din LEI-kod

Vi erbjuder en tjänst där du bara skriver in ditt organisationsnummer, bekräftar din information som även är registrerat hos Bolagsverket. Fyll ut information om ägarskap struktur, när det är gjort kommer vi skapa LEI-nummer ansökan åt dina vägnar och vanligtvis har du LEI-numret inom timmar eller några få dagar. Detta gäller i de flesta fall, om vi inte kräver någon ytterligare information från dig.

GLEIF Legal Entity Identifier LEI database uppdateras bara en gång per dag, så det är inte säkert att din bank eller investeringsplattform har accepterat den. De kan vela vänta tills den kan verifieras i databasen för identifiering av juridisk enheter. (även om LEI code är giltig när du skaffade den).

Det är viktigt att se till så all information gällande juridiska personer listas i LEI Index och att det är uppdaterat. Därför behöver all information uppdateras varje år. Detta kallas LEI number förnyelse.

LEI Service ger dig möjligheten att köpa fleråriga förnyelser, där vi kommer uppdatera LEI baserat på officiella källor. Om några ändringar skulle uppstå, är den juridiska enheten skyldig att informera oss, så att vi kan uppdatera informationen i GLEIF LEI Index. Vi gör detta åt dig utan extra kostnad.

Din juridiska enhet kommer inte kunna göra några finansiella transaktioner eftersom en giltig LEI-kod krävs.

Det är bara obligatoriskt att publicera (ansöka efter) ett LEI nr om du önskar att handla med finansiella instrument. Om du inte handlar, behöver du inte publicera i GLEIF Legal Entity Identifier Index.

Informationen i LEI hänvisas som referensdata. Den juridiska personen bakom varje LEI har ansvar att kontakta LEI organisationen gällande uppdateringar om denna referensdata.

Alla användare av denna LEI data kan utmana den data som finns i alla LEI. Sådan utmaning skulle utlösa en recension av LEI data genom LEI-utfärdande organisationen. Någon verifikation eller uppdatering av LEI hanteras utan extra kostnad. Detta är utfärdat av den ledande LEI-emittenten.

GLEIF är de som har ansvar av att monitorera LEI data kvalitén. Det finns en datakvalité förvaltningsprogram installerat, för att försäkra att LEI är i den bästa industri standarden.

Du kan läsa mer om datakvalité här.

GLEIF LEI database uppdateras bara en gång per dag. Det kan ta upp till 24 timmar innan din bank kan verifiera en ny LEI registrering. En annan anledning av fel är om ditt LEI har gått ut och inte längre är aktivt. Detta kan hända om du glömt att förnya den och anledningen till varför du inte kan genomföra någon handel. Vi kan hjälpa dig förnya den här.

Det korta svaret är nej. Men under 2015, offentliggjorde dock LEI Regulatory Oversight Committee LEI Regulatory Oversight Committee ett uttalande om vilka förhållanden en individuell person som agerar i en affärsverksamhet skulle få tillhandahållas Sverige LEI.

Du kan läsa om uttalandet här.

Om LEI-systemet

GLEIF är en ideell organisation etablerad av Financial Stability Board i Juni år 2014. GLEIF grundades för att stödja genomförandet och användning av LEI nummer (Legal Entity Identifiers).

GLEIF är baserad i Basel, Switzerland. Huvuduppgiften är att försäkra en operativ integritet för det globala LEI-systemet. GLEIF är också tillgänglig för den tekniska infrastrukturen, för alla som önskar att få tillgång till den globala juridiska enhetsidentifierar LEI databasen.

Du kan hitta mer information om GLEIF här.

Innan du gör en LEI nummer ansökan, kan du genomföra en LEI sökning för att vara säker att du inte redan har ett. Du kan genomföra sökningen direkt i vårt beställningsformulär eller med GLEIF LEI uppslag på deras hemsida.

År 2011, frågade G20 länderna Financial Stability Board (FSB) om rekommendationer för ett global Legal Entity Identifier (LEI) system och översikt på detta.

Detta ledde till utvecklingen av det globala LEI systemet, där utförandet av LEI nummer försäkrar en unik identifikation av juridiska personer möjlighet i finansiella transaktioner. FSB betonade att en global acceptans av LEI systemet kommer hjälpa med många finansiella stabilitet mål. Det erbjuder också många fördelar till den privata sektorn.

Mer information om det globala LEI systemet går att hitta här.

LEI systemet är uppbyggt i tre lager:

 • Lager 1 är LEI Regulatory Oversight Committee: Den består av olika publika myndigheter från olika nationer och etablerades år 2013, för att koordinera och övervaka ramverket för det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
 • Lager 2 är Global LEI Foundation (GLEIF): Etablerat år 2014 av Financial Stability Board. GLEIF är en ideel organsiation som är menad att hjälpa med användning och implementationen av LEIs. GLEIF’s jobb är att försäkra sig att det globala systemet för identifiering av juridiska personer har operativ integritet.
 • Lager 3 är LEI utfärdande organisationer: Emittenterna av LEI kallas även Local Operating Units (LOUs). LOUs hanterar LEI registreringar, LEI förnyelser och kompletterande tjänster.

Du kan hitta mer information här.

Legal Entity Identifier (LEI) länkar nyckelinformation, som möjliggör en unik identifikation av juridiska enheter som tar del av finansiella transaktioner runt om i världen. LEI information är tillgängligt publikt för att skapa och förbättra öppenheten på den globala marknaden.

Den avgiftsfria informationer tillhandahåller standardiserad information gällande juridiska enheter på en global nivå. Informationen som är inkorporerad i varje LEI verifieras genom procedurer och protokoll satta av LEI Regulatory Oversight Committee. Det globala LEI systemets arbete är essentiellt för att svara på tre frågor: Vem äger vem? Vem är vem? Och vem äger det? Vem som är vem besvaras i "level 1 data". För att svara på frågorna gällande "vem äger vem", är "level 2 data" även inkluderat.

LEI number är en 20-nummer kod som affärsmän, fonder och välgörenheter som antingen vill köpa eller sälja finansiella instrument behöver inneha för att följa MiFID II-förordningen. Ingen LEI, ingen handel.

LEI search går att göra direkt med GLEIF eller så kommer vi automatiskt göra det åt dig i order formen. Detta för att försäkra dig att du inte redan har en juridisk enhetsidentifierare. Om du söker efter information på andra LEIs görs detta i GLEIF sökningen.

back to top