Få ett LEI-nummer här

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) kan ses som ditt internationella organisationsnummer. Den bekräftar verksamhetens identitet.

På svenska kallas det för en LEI-kod eller ett LEI-nummer. LEI-koder är obligatoriska för de flesta företag som vill handla med värdepapper.

Hos LEI Service kan du snabbt och enkelt upprätta en LEI-kod för din verksamhet – eller förnya din nuvarande. Det kostar mellan 495 kr/år (5 års varaktighet) – 649 kr/år (1 års varaktighet).

 

Snabb och enkel process

Ansök om en LEI-kod online
 
 
1
 
 
 
 
 
LEI-kod applikation
1 minut
LEI Service bekräftar informationen snabbt
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Vi bekräftar informationen
1 - 48 timmar
Du får emot ett LEI
 
 
 
 
3
 
 
 
Du får emot ett LEI
 

LEI-kod applikation - på 1 minut

 

LEI nummer priser

Se pris för ny LEI-kod eller överföring/förnyelse av LEI-kod hos LEI Service. Du betalar på årsbasis, exklusive moms - och alla våra lösningar kommer med gratis telefonsupport och obegränsad email-support.

Favorit

Ny LEI Registrering

Ny LEI Registrering

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 kr
3 år(spara 255,00 kr)
1.530,00 kr
5 år(spara 1.000,00 kr)
1.975,00 kr
Från
395,00 kr
ett år
Favorit

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 kr
3 år(spara 255,00 kr)
1.530,00 kr
5 år(spara 1.000,00 kr)
1.975,00 kr
Från
395,00 kr
ett år

Varför välja LEI Service?

LEI nummer via LEI Service - Sveriges billigaste och snabbaste
 • Snabb, enkel och säker LEI registrering
 • Mest prisvärda LEI-nummer (Från och med Maj 2021)
 • Automatisk förnyelse av LEI är möjligt
 • Lokal telefon- och mail support
 • Vi svarar alltid inom 24 timmar – garanteras!

Vad är en LEI-kod / LEI-nummer?

 

Har min verksamhet användning för en LEI-kod / LEI-nummer?

 • Sedan 3. Januari 2018 ska alla verksamheter i EU ha en LEI-kod, om ni önskar att handla med värdepapper (t. ex. obligationer, aktier och futures)
 • Handel av värdepapper är därför inte möjligt utan en LEI-kod och er bank ska informeras om dessa uppgifter
 • Flera länder utanför EU-gränserna har adopterat LEI-principen

   

Vad är en LEI-kod / LEI-nummer?

 • En LEI-kod (Legal Entity Identifier) kan jämföras med ett internationellt organisationsnummer. Det identifierar juridiska enheter och verksamheter, när de handlar globalt
 • De flesta verksamheter ska ha en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper
 • En LEI-kod kostar pengar att sätta upp och förnyas varje år
 • Den hjälper med att förebygga ekonomisk kriminalitet, då alla enheter kan identifieras på samma sätt överallt i världen.
 • En LEI-kod är uppbyggd som en kod med 20 tecken baserad på ISO standard 17442
 • LEI-koden innehåller upplysningar om den juridiska enhetens ägarstruktur genom att besvara frågor som “vem är vem?” och “vem äger vem?”

Läs mer Vad är en LEI-kod?

Exempel på en LEI-kod från LEI Service ApS med LEI: 9845 008599005596A4 56

 • Tecken 1-4: Används för att identifiera den LOU (Local Operating Unit) som har upprättat LEI-koden
 • Tecken 5-18: Specifikt för den juridiska enheten; innehåller ingen information i sig själv
 • Tecken 19-20: Två verifikationstal

Vem kan utfärda en LEI-kod / LEI-nummer?

 

 • Utfärdandet av ett LEI-nummer koordineras av GLEIF – en nonprofit-organisation med ansvar för att säkra integriteten i det globala LEI-systemet. Själva upprättandet av LEI-koder görs genom GLEIF-godkända Local Operating Units (även kallat LOUs).
 • LOU offentliggör alla LEI-koder och tillhörande data i GLEIFs databas, som är öppen för alla. Du hittar den här.
 • GLEIF är reglerat av LEI Regulatory Oversight Committee (ROC), som består av diverse globala finansiella institutioner.

Villkor för din LEI-kod

Vi erbjuder en tjänst där du bara skriver in ditt organisationsnummer, bekräftar din information som även är registrerat hos Bolagsverket. Fyll ut information om ägarskap struktur, när det är gjort kommer vi skapa LEI-nummer ansökan åt dina vägnar och vanligtvis har du LEI-numret inom timmar eller några få dagar. Detta gäller i de flesta fall, om vi inte kräver någon ytterligare information från dig.

GLEIF Legal Entity Identifier LEI database uppdateras bara en gång per dag, så det är inte säkert att din bank eller investeringsplattform har accepterat den. De kan vela vänta tills den kan verifieras i databasen för identifiering av juridisk enheter. (även om LEI code är giltig när du skaffade den).

Det är viktigt att se till så all information gällande juridiska personer listas i LEI Index och att det är uppdaterat. Därför behöver all information uppdateras varje år. Detta kallas LEI number förnyelse.

LEI Service ger dig möjligheten att köpa fleråriga förnyelser, där vi kommer uppdatera LEI baserat på officiella källor. Om några ändringar skulle uppstå, är den juridiska enheten skyldig att informera oss, så att vi kan uppdatera informationen i GLEIF LEI Index. Vi gör detta åt dig utan extra kostnad.

Din juridiska enhet kommer inte kunna göra några finansiella transaktioner eftersom en giltig LEI-kod krävs.

Det är bara obligatoriskt att publicera (ansöka efter) ett LEI nr om du önskar att handla med finansiella instrument. Om du inte handlar, behöver du inte publicera i GLEIF Legal Entity Identifier Index.

Informationen i LEI hänvisas som referensdata. Den juridiska personen bakom varje LEI har ansvar att kontakta LEI organisationen gällande uppdateringar om denna referensdata.

Alla användare av denna LEI data kan utmana den data som finns i alla LEI. Sådan utmaning skulle utlösa en recension av LEI data genom LEI-utfärdande organisationen. Någon verifikation eller uppdatering av LEI hanteras utan extra kostnad. Detta är utfärdat av den ledande LEI-emittenten.

GLEIF är de som har ansvar av att monitorera LEI data kvalitén. Det finns en datakvalité förvaltningsprogram installerat, för att försäkra att LEI är i den bästa industri standarden.

Du kan läsa mer om datakvalité här.

GLEIF LEI database uppdateras bara en gång per dag. Det kan ta upp till 24 timmar innan din bank kan verifiera en ny LEI registrering. En annan anledning av fel är om ditt LEI har gått ut och inte längre är aktivt. Detta kan hända om du glömt att förnya den och anledningen till varför du inte kan genomföra någon handel. Vi kan hjälpa dig förnya den här.

Det korta svaret är nej. Men under 2015, offentliggjorde dock LEI Regulatory Oversight Committee LEI Regulatory Oversight Committee ett uttalande om vilka förhållanden en individuell person som agerar i en affärsverksamhet skulle få tillhandahållas Sverige LEI.

Du kan läsa om uttalandet här.

Vem behöver en LEI-kod?

Av Legal Entity (Efter ISO 17442), inkluderar begreppet, men begränsat inte till, unika identifierbara parters som antingen är juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för finansiella transaktioner, eller har laglig rätt (i jurisdiktion) att teckna juridiska avtal oberoende av varandra. Detta oavsett om de kan införlivas eller bildas på något annat sätt (t.ex. trusts). Det inkluderar inte individuella personer, men inkluderar överstatliga- och statliga organisationer.

Ett lagligt krav för att få ett LEI regleras av nationella finansiella tillsynsmyndigheter. Du kan se en lista över reglerings initiativen som rör LEI-antagande här.

Vem behöver LEI nummer? Enligt de nuvarande EU regleringarna, behöver banker och liknande institutioner rapportera partners som tar del av finansiella transaktioner. Därför kan banken kräva att du skaffar ett LEI om du vill handla.

När behövs LEI kod? Alla juridiska personer legal entities som har MiFID II och som vill genomföra finansiella transaktioner med finansiella instrument (såsom fonder, obligationer, swaps, terminsaffärer etc.), för att göra detta behövs ett LEI nummer. De flesta banker eller värdepappersföretag tillåter dig inte att handla utan ett LEI.

Vi kan också hjälpa dig med Legal Entity Identifier Sverige för en fond eller välgörenhet. Det är även obligatoriskt att skaffa ett LEI nummer för fonder och välgörenhet. Vänligen kontakta oss på info@leiservice.se och vi kommer då hjälpa dig med en smidig och enkel LEI nummer applikation för din fond eller välgörenhet, eller i andra fall om du inte har ett organisationsnummer.

Om LEI-systemet

GLEIF är en ideell organisation etablerad av Financial Stability Board i Juni år 2014. GLEIF grundades för att stödja genomförandet och användning av LEI nummer (Legal Entity Identifiers).

GLEIF är baserad i Basel, Switzerland. Huvuduppgiften är att försäkra en operativ integritet för det globala LEI-systemet. GLEIF är också tillgänglig för den tekniska infrastrukturen, för alla som önskar att få tillgång till den globala juridiska enhetsidentifierar LEI databasen.

Du kan hitta mer information om GLEIF här.

Innan du gör en LEI nummer ansökan, kan du genomföra en LEI sökning för att vara säker att du inte redan har ett. Du kan genomföra sökningen direkt i vårt beställningsformulär eller med GLEIF LEI uppslag på deras hemsida.

År 2011, frågade G20 länderna Financial Stability Board (FSB) om rekommendationer för ett global Legal Entity Identifier (LEI) system och översikt på detta.

Detta ledde till utvecklingen av det globala LEI systemet, där utförandet av LEI nummer försäkrar en unik identifikation av juridiska personer möjlighet i finansiella transaktioner. FSB betonade att en global acceptans av LEI systemet kommer hjälpa med många finansiella stabilitet mål. Det erbjuder också många fördelar till den privata sektorn.

Mer information om det globala LEI systemet går att hitta här.

LEI systemet är uppbyggt i tre lager:

 • Lager 1 är LEI Regulatory Oversight Committee: Den består av olika publika myndigheter från olika nationer och etablerades år 2013, för att koordinera och övervaka ramverket för det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
 • Lager 2 är Global LEI Foundation (GLEIF): Etablerat år 2014 av Financial Stability Board. GLEIF är en ideel organsiation som är menad att hjälpa med användning och implementationen av LEIs. GLEIF’s jobb är att försäkra sig att det globala systemet för identifiering av juridiska personer har operativ integritet.
 • Lager 3 är LEI utfärdande organisationer: Emittenterna av LEI kallas även Local Operating Units (LOUs). LOUs hanterar LEI registreringar, LEI förnyelser och kompletterande tjänster.

Du kan hitta mer information här.

Legal Entity Identifier (LEI) länkar nyckelinformation, som möjliggör en unik identifikation av juridiska enheter som tar del av finansiella transaktioner runt om i världen. LEI information är tillgängligt publikt för att skapa och förbättra öppenheten på den globala marknaden.

Den avgiftsfria informationer tillhandahåller standardiserad information gällande juridiska enheter på en global nivå. Informationen som är inkorporerad i varje LEI verifieras genom procedurer och protokoll satta av LEI Regulatory Oversight Committee. Det globala LEI systemets arbete är essentiellt för att svara på tre frågor: Vem äger vem? Vem är vem? Och vem äger det? Vem som är vem besvaras i "level 1 data". För att svara på frågorna gällande "vem äger vem", är "level 2 data" även inkluderat.

LEI number är en 20-nummer kod som affärsmän, fonder och välgörenheter som antingen vill köpa eller sälja finansiella instrument behöver inneha för att följa MiFID II-förordningen. Ingen LEI, ingen handel.

LEI search går att göra direkt med GLEIF eller så kommer vi automatiskt göra det åt dig i order formen. Detta för att försäkra dig att du inte redan har en juridisk enhetsidentifierare. Om du söker efter information på andra LEIs görs detta i GLEIF sökningen.

back to top