Vad är LEI?

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är ett 20-siffrigt nummer, som ska användas till att identifiera verksamheter och juridiska personer som utför finansiella transaktioner och handlar med värdepapper (t. ex. obligationer, aktier och futures). Med andra ord är en LEI-kod en form av ett internationellt organisationsnummer.

Har du en verksamhet som handlar med värdepapper - både lokalt och globalt - så ska du ha en LEI-kod.

I denna artikel går vi in på:

 • Vad är en LEI-kod?
 • Vem ska ha en LEI-kod?
 • Så ansöker du om en LEI-kod

Ska du använda en LEI-kod? Då kan du kika här för priser på LEI-koder.

Mads Bjerggaard, LEI Service
Skriven av:
Mads Bjerggaard  

Mads har en kandidatexamen i företagsekonomi och datavetenskap från Copenhagen Business School.
Mads har jobbat med komplexa IT-system i runt 20 år.
Mads är också medgrundare av ett legal-tech företag (med samma ägare som LEI Service).

Ny LEI Registrering

Ny LEI Registrering

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Förnya LEI-kod

Förnya din befintliga LEI-kod

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Överföring och förnyelse av LEI-nummer

Telefonsupport : Gratis
Mail support : Gratis
GLEIF-avgift : Ingår
1 år
595,00 SEK
3 år(spara 300,00 SEK)
1 485,00 SEK
5 år(spara 980,00 SEK)
1 995,00 SEK
Från
399,00 SEK
ett år

Vad är en LEI-kod?

LEI står för “Legal Entity Identifier,” och används av verksamheter och banker för att identifiera juridiska enheter (såsom andra verksamheter och organisation), som utför finansiella transaktioner.

LEI-koden fungerar på samma sätt som det svenska organisationsnumret, som också används för att identifiera verksamheter och juridiska enheter - men där ens organisationsnummer bara används i Sverige och LEI är standarden i EU och stora delar av världen.

Både verksamheter, fonder och föreningar ska ha en LEI-kod - dvs. alla juridiska personer som utför finansiella transaktioner.

Själva LEI-koden är på 20-siffror och kan brytas ner i tre delar:

 • Tecken 1-4: Identifikation av LOU (Local Operating Unit)
 • Tecken 5-18: Identifikation av den juridiska enhet
 • Tecken 19-20: Verifikation av identitet

Denna kod och talföljd är baserad på ISO 17442-standarden. Med en LEI-kod är det därför möjligt att identifiera de juridiska enheterna på en global skala - och bekräfta deras identitet.

LEI-koden består av två nivåer av data:

 • Nivå 1: Vem är vem?
  Information såsom enhetens juridiska namn, registreringsnummer, juridisk address.
 • Nivå 2: Vem äger vem?
  Relevant information, som beskriver verksamhetens ägarskap och ägarstruktur.

LEI-systemet är dock inte gratis. För att få en ny LEI-kod eller förnya ditt nuvarande, ska du betala en årlig avgift. Detta går till administration och reglering samt drift av systemet.

Vad är syftet med LEI-koder?

En gemensam standard och referenssystem är med för att säkra att finansiella transaktioner kan spåras globalt. Det ser till att alla “talar samma språk”, om du ska identifiera enheter och deras ägare.

Tanken bakom systemet av LEI-koder blev uppstod i 2012 som en följd av finanskrisen. Målet är helt grundläggande att göra finansiella system och transaktioner mer transparenta. Det ska förhindra penningtvätt och andra former av ekonomiska bedrägerier.

LEI blir också använt till att reglera finansiella faktorer i jurisdiktioner, som använder sig av systemet. Målet är att göra det globala systemet till ett standardsystem, som kan användas kors och tvärs över olika marknader och länder.

För att säkra, att LEI är trovärdigt, transparent och pålitligt, är makten inte samlat på ett och samma ställe.

Istället har LEI-systemet en tredelad struktur:

 • ROC (Regulatory Oversight Committee) är ett råd, som består av tillsynsmyndigheter, som utför kontroller på hela systemet
 • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en nonprofit fond, som är ansvarig för att koordinera och utföra kontroller på LEI-koder
 • LOU (Local Operating Unit) är ett lokalt organ, som upprättar LEI-koder till ansökande

För en grafisk illustration av LEI-systemet kan du klicka här.

Vem behöver ha en LEI-kod?

Alla juridiska enheter- företag, stiftelser, organisationer, banker, försäkringsbolag etc. - som hanterar finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper måste ha en LEI-kod.

I Sverige måste du ha en LEI-kod om du:

 1. Har ett företag eller annan juridisk enhet med ett organisationsnummer

 2. … och den juridiska enheten handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper

 3. Har en juridisk enhet utan ett organisationsnummer som ska handla med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper

Sedan 2018 har ovan varit ett krav om din juridiska enhet är registrerad i ett EU- eller EES-land och du planerar att handla över europeiska marknader.

Priset för LEI-koder beror på om det är en ny kod eller enbart en förnyelse av en redan existerande kod. På LEI Service har vi dock valt att erbjuda samma pris för både förnyelse och registrering av en ny LEI-kod.

Så ansöker du om en LEI-kod

Även om LEI-koden baseras på ett brett spektrum av krav och direktiv, behöver det inte vara särskilt svårt att få tag på ett LEI-nummer - allt kan göras på LEI Service.

Ansök om en ny LEI-kod – eller förnya din nuvarande LEI-kod.

Ange bara ditt organisationsnummer här, så hämtas dina uppgifter automatiskt från registret. Därefter ber vi dig att bekräfta de uppgifter som tillhandahålls, och sedan kommer vi att hantera ansökan åt dig så att du kan få din LEI-kod så snart som möjligt - i de flesta fall tar det bara några timmar och högst några dagar.

Hur förnyar jag min LEI?

LEI-koden måste förnyas en gång om året så att all nödvändig information uppdateras.

Beroende på vilket abonnemang du väljer kan LEI Service säkerställa att din kod automatiskt förnyas. Vi gör detta genom att uppdatera nödvändig information, men kunden är skyldig att uppdatera oss om ändringar, om det är relevant.

Hur vet jag, att min LEI är giltig?

Om du har valt Express / VIP-leverans (och skickar in ansökan innan 18.00 på en vardag), kommer vi se till att din LEI-kod registreras inom två timmar (gäller endast nya LEI-koder).

Observera dock att många banker endast samlar in LEI-information under vanliga arbetstider, så det kan ta upp till 24 timmar innan din LEI-kod kan användas, eftersom det globala registret också bara uppdateras en gång om dagen.

Var kan jag leta upp LEI-koder? (LEI LookUp)

Vill du hitta en annan juridisk enhets LEI-kod? Eller vill du kontrollera om din LEI-kod har registrerats korrekt i det globala LEI-systemet?

Sök då i GLEIFs databas.

back to top