Kapitalförsäkring

En svensk kapitalförsäkring - en investeringsmöjlighet för framtiden

kapitalförsäkringEn kapitalförsäkring är en populär spar- och investeringsprodukt i Sverige som ger möjlighet att bygga upp kapital på lång sikt samtidigt som den erbjuder vissa skattemässiga fördelar. Kapitalförsäkringen fungerar som ett komplement till andra traditionella sparformer, såsom Investeringssparkonto (ISK) och pensionsparande.

En kapitalförsäkring innebär att man tecknar en försäkring där sparande och investeringar genomförs inom ramen för försäkringsavtalet. Sparandet kan inkludera olika tillgångar, såsom fonder, aktier, obligationer och vissa försäkringar. Det är viktigt att notera att kapitalförsäkringen inte enbart är en traditionell försäkring som ger skydd vid skador eller förluster.

En av fördelarna med en kapitalförsäkring är den skattemässiga behandlingen. Under kapitalförsäkringens löptid behöver man inte betala inkomstskatt eller kapitalvinstskatt på avkastningen. Istället beskattas kapitalförsäkringen när den avslutas eller vid uttag. Detta ger möjlighet att skjuta upp beskattningen och potentiellt dra nytta av lägre skattesatser i framtiden.

Flexibilitet är ytterligare en fördel med kapitalförsäkringen. Man kan välja olika typer av tillgångar baserat på sin risktolerans och ekonomiska mål. Genom att diversifiera sparandet och placera i olika fonder eller tillgångsklasser kan man sprida risken. Dessutom kan kapitalförsäkringen inkludera olika försäkringsskydd, såsom skydd vid dödsfall eller sjukdom.

När det gäller uttag från kapitalförsäkringen finns det vissa regler att beakta. Vanligtvis kan man göra delvisa eller totala uttag när som helst, men det kan finnas avgifter eller skatter att ta hänsyn till beroende på försäkringsbolaget och avtalet. Det är också viktigt att notera att uttag kan påverka den totala avkastningen och det återstående kapitalet i försäkringen.

En kapitalförsäkring kan vara ett bra alternativ för den som vill spara och investera på lång sikt samtidigt som man utnyttjar skattefördelar. Det kan vara särskilt passande för de med en lång tidshorisont och som vill diversifiera sitt sparande. Innan man väljer en kapitalförsäkring är det viktigt att jämföra olika alternativ, ta hänsyn till kostnader och avgifter samt bedöma sin egen riskaptit och ekonomiska situation.

Krävs det att en juridisk person med en kapitalförsäkring skaffar en egen LEI-kod för att kunna genomföra transaktioner med finansiella instrument via sin kapitalförsäkringsdepå?

För att underlätta effektiva utredningar om misstänkt marknadsmissbruk behöver Finansinspektionen kunna identifiera slutkunden i transaktionsrapporter med hjälp av transaktionsdata. Om det inte är kunden själv som fattade investeringsbeslutet behöver även beslutsfattaren kunna identifieras. Det innebär att juridiska personer som handlar i kapitalförsäkringar behöver ha en LEI (Legal Entity Identifier) som identifierar dem som beslutsfattare vid transaktionen. Försäkringsbolaget är formellt ägare till de finansiella instrumenten som placeras inom kapitalförsäkringen, och försäkringsbolagets LEI ska fortsatt användas för att identifiera köpare och säljare i dessa rapporter.

Med tanke på tidigare kommunikation från Finansinspektionen, där undantag har medgetts för juridiska personer som endast handlar i kapitalförsäkringar, kommer detta krav att införas enligt följande:

Från och med 1 juli 2023 måste alla juridiska personer som handlar i kapitalförsäkringar identifieras med en LEI som beslutsfattare vid transaktionen, om det inte gäller befintliga försäkringskunder utan LEI och transaktionen genomförs för att helt eller delvis avyttra position(er) som ingicks före detta datum.

Läs mer hos Finansinspektionen

Så ansöker du om en LEI-kod

Även om LEI-koden baseras på ett brett spektrum av krav och direktiv, behöver det inte vara särskilt svårt att få tag på ett LEI-nummer - allt kan göras på LEI Service.

Ansök om en ny LEI-kod – eller förnya din nuvarande LEI-kod.

Ange bara ditt organisationsnummer här, så hämtas dina uppgifter automatiskt från registret. Därefter ber vi dig att bekräfta de uppgifter som tillhandahålls, och sedan kommer vi att hantera ansökan åt dig så att du kan få din LEI-kod så snart som möjligt - i de flesta fall tar det bara några timmar och högst några dagar.

back to top