Vem ska ha en LEI-kod?

Alla juridiska personer – företag, stiftelser, organisationer, föreningar, banker, försäkringsbolag etc. – som hanterar finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper måste ha en LEI-kod.

Din bank måste registrera din LEI-kod innan de genomför värdepapperstransaktioner för din räkning, så de har förmodligen redan meddelat dig om du behöver en LEI-kod.

Var kan jag få tag på en LEI-kod?

Du kan beställa en LEI-kod från LEI Service. Vi kan hjälpa alla bankkunder i Sverige, oavsett vilken bank du använder. Alla våra lösningar innehåller gratis telefonsupport och obegränsad mailsupport. Priset på LEI-koder beror ofta på om det är en registrering eller en förnyelse. På LEI Service har vi dock valt att erbjuda samma låga pris för både förnyelse och registrering av en ny LEI-kod. Se våra priser.

Behöver jag en LEI-kod i Sverige?

I Sverige måste du ha en LEI-kod om du:

  1. Har ett företag eller annan juridisk enhet med ett ORG-nummer som handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper.
  2. Har en juridisk enhet utan ORG-nummer, som handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper

Fysiska personer, inklusive enskilda näringsverksamheter (enskild firma), är undantagna.

När krävs en LEI-kod?

Sedan januari 2018 har det varit ett krav för alla företag i EU att ha en LEI-kod för att köpa eller sälja aktier och obligationer. En LEI-kod har krävts för handel med värdepapper sedan november 2017.

m du har ett företag som handlar med värdepapper – både lokalt och globalt – måste du ha en LEI-kod. Antalet eller värdet på värdepapperna har ingen betydelse.

Orsaken till LEI-koder

LEI-kodsystemet skapades på grund av en begäran från G20-länderna i syfte att stärka den globala tillsynen av finansmarknaderna. LEI inrättades som ett gemensamt standard- och referenssystem som innehåller data för att säkerställa att finansiella transaktioner kan spåras globalt.

Ett LEI-nummer består av två datanivåer:

  • Nivå 1: Vem är vem?
    Information som personens juridiska namn, registreringsnummer, juridisk adress och m.m.
  • Nivå 2: Vem äger vem?
    Relevant information relaterad till företagets ägare och ägarstruktur.

FAQ

Av Legal Entity (Efter ISO 17442), inkluderar begreppet, men begränsat inte till, unika identifierbara parters som antingen är juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för finansiella transaktioner, eller har laglig rätt (i jurisdiktion) att teckna juridiska avtal oberoende av varandra. Detta oavsett om de kan införlivas eller bildas på något annat sätt (t.ex. trusts). Det inkluderar inte individuella personer, men inkluderar överstatliga- och statliga organisationer.

Ett lagligt krav för att få ett LEI regleras av nationella finansiella tillsynsmyndigheter. Du kan se en lista över reglerings initiativen som rör LEI-antagande här.

Vem behöver LEI nummer? Enligt de nuvarande EU regleringarna, behöver banker och liknande institutioner rapportera partners som tar del av finansiella transaktioner. Därför kan banken kräva att du skaffar ett LEI om du vill handla.

När behövs LEI kod? Alla juridiska personer legal entities som har MiFID II och som vill genomföra finansiella transaktioner med finansiella instrument (såsom fonder, obligationer, swaps, terminsaffärer etc.), för att göra detta behövs ett LEI nummer. De flesta banker eller värdepappersföretag tillåter dig inte att handla utan ett LEI.

Vi kan också hjälpa dig med Legal Entity Identifier Sverige för en fond eller välgörenhet. Det är även obligatoriskt att skaffa ett LEI nummer för fonder och välgörenhet. Vänligen kontakta oss på info@leiservice.se och vi kommer då hjälpa dig med en smidig och enkel LEI nummer applikation för din fond eller välgörenhet, eller i andra fall om du inte har ett organisationsnummer.

back to top