Bekräfta enhetsinformation eftersom det kommer att visas på LEI koden med GLEIF
 
 
1
 
 
 
 
Bekräfta Bolagsverket information och kontaktinfo
Är en firmatecknare och kan beställa en LEI-kod
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Ange om du är en firmatecknare
Välk hur många år LEI koden ska vara giltig
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Välk hur många år LEI koden ska vara giltig
Acceptera villkoren för LEI-kod ansökan
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Läs och acceptera villkoren
Betala och få din LEI-kod så snabbt som möjligt
 
 
 
 
5
 
 
Betala och få din LEI-kod så snabbt som möjligt

Ny LEI Registrering

Ny LEI Registrering

Hur man får en Legal Entity Identifier? LEI registrering

Vi hjälper dig att skaffa en Legal Entity Identifier precis här på denna sida om du inte har en existerande LEI med GLEIF.

Vänligen färdigställ LEI nummer ansökningsformuläret ovanför, så vi kan möjliggöra början av din LEI registrering direkt. Om du behöver hjälp att färdigställa formuläret, se denna guide nedanför.

Är du osäker på om du redan har ett LEI nummer, ange bara ditt organisationsnummer i formuläret ovanför, så kommer vi kolla det åt dig automatiskt med GLEIF.

Vad är LEI-kod?

LEI vad är det? En LEI-kod eller LEI code kan översättas till ett internationellt organisationsnummer. Ett antal nummer av länder, inkluderat alla länder i EU, kräver att du har en LEI-kod för att utföra transaktioner på finansiella marknader.

LEI-nummer

LEI Service är ett grundat företag i Danmark, som hjälper juridiska enheter att få ett LEI code numbers. Vi erbjuder en skandinavisk telefon- och mail kundtjänst. Vi är väl belägna att assistera svenska företag, fonder och andra juridiska personer för att få ett prisvärt LEI nummer Sverige, snabbt och enkelt.

Ange för ett LEI nummer

Du ansöker för ett LEI nummer precis här via en riktigt enkel process. Fyll i ditt företagsnummer, välj relevant officer, välj hur många år som du önskar att LEI ska hanteras. Fyll i de tomma fälten och betala. LEI ansökan är nu igång.

LEI lookup

När du gör en beställning på denna sida, kommer vi automatiskt göra en LEI lookup för att försäkra oss att det inte redan finns ett registrerat LEI. Du kan endast ha ett LEI nummer per enhet, därför har vi inkluderat en automatisk LEI search.

LEI nummer Sverige

Vi tror på öppenhet i det vi gör. Därför är vi inte rädda att berätta att du har olika alternativ med Svenska registrerings agenter för ett LEI nummer Sverige. Vänligen investera priserna och villkoren med våra konkurrenter innan du väljer oss för att assistera dig med din LEI-kode registrering.

Guide till LEI-kod ansökningsformuläret

Processen för ansökan är enkel, följ bara stegen nedanför:

 1. Ange ditt organisationsnummer och fyll i informationen som saknas eller fälten som är felaktiga
 2. Välj varaktigheten av ditt LEI och betala med ditt kreditkort
 3. Vi kommer att skicka in uppgifterna för validering, när det accepterats kommer ditt LEI nummer skickas till dig via mail

Om vi inte kan verifiera uppgifterna med den publika databasen, kommer vi kontakta dig för att få ytterligare information så att ansökan kan godkännas och så att LEI-koden kan utfärdas.

Vad sker om jag inte kan ange information som handlar om ägarstrukturen?

Om den juridiska enheter som ansöker om ett LEI ägs av ett annat företag och inte kan rapportera dess relation, måste orsaken (undantaget) specificeras:

 • Enheten ägs och kontrolleras av en fysisk person(er)
 • Moderföretaget konsolidera inte konton
 • Det finns inget moderföretag enligt GLEIF juridiska enhetsidentifiering (det finns ingen känd person som kontrollerar enheten t.ex., diversifierat aktieinnehav)
 • Juridiska begränsningar hindrar mig från att publicera eller tillhandahålla denna information
 • Moderföretagets samtycke har inte begärts för att tillhandahålla eller publicera denna information
 • Juridiska åtaganden förhindrar mig från att publicera eller tillhandahålla denna information
 • Mitt moderföretag kunde inte bekräfta om att tillhandahålla denna information skulle skada min enhet eller inte
 • Utlämning av denna information kan vara skadligt för min enhet eller moderföretaget

LEI nr banker

Vi hjälper med LEI nummer SEB, LEI nummer Swedbank och LEI nummer Danske Bank. Förutom LEI nummer för bankkunder, hjälper vi också investerings kunder för LEI nummer Bloomberg.

FAQ

Du kommer hitta det billigaste LEI nummer hos oss i Sverige (från och med Maj 2021). Här kan du få det mest prisvärda LEI som låter ditt företag eller dina fonder att delta i finansiella transaktioner på ett säkert sätt.

På grund av GLEIF-regler, behöver enheter skicka in level 2 data gällande det direkta och ultimata moderföretaget till en juridisk enhet, om möjligt. För att rapportera för moderföretaget/grundläggande moderföretaget, behöver mer än 50% av dotterföretaget ägas av moderföretaget OCH moderföretaget behöver också konsolidera de finansiella resultaten av dotterföretaget i dess årliga rapport, annars är det inte nödvändigt.

Om moderföretaget både ägs och konsolideras enligt definitionen av den juridiska enhetens identifierare ovan, behöver följande information tillhandahållas:

 • Namn och adress av moderföretaget
 • Datum av den första kända relationen
 • Den senaste koncernredovisningens period
 • Kopiera den senaste årliga koncernredovisningen

Moderföretaget är det första kända moderföretaget som har konsoliderat i de finansiella resultaten av den enhet som söker efter ett LEI. Det grundläggande moderföretaget är "topp" konsolidering enheten för moderföretaget och enheten som söker efter ett LEI.

Det är illustrerat i exemplet nedanför:

LEI Service är den enhet som söker efter ett LEI – LEI Corp har 65% ägandeskap i LEI Service och konsoliderar de finansiella resultaten. LEI Holding har 55% ägandeskap av LEI Corp och konsoliderar resultaten av LEI Corp.

LEI service är dottern av den enhet som söker efter ett LEI, LEI Corp är moderföretaget och LEI Holding är det grundläggande moderföretaget.

Du kommer i de flesta fall behöva ett LEI. Företag som omfattas av MiFID II / EMIR regulationer måste ha ett LEI. Banker och investerings plattformar kräver att få se ett giltigt LEI innan du kan handla i dessa fall.

LEI registret inkluderar 2 nivåer av data (krav för juridisk enhetsidentifierare):

Första nivå 1 data inkluderar generell information om enheten (Vem är vem?)

 • Officiellt namn av enheten som registreras i ett officiellt register och eventuella tidigare namn
 • Registrerad adress av enheten (Juridisk + högkvarter adress)
 • Registrerad myndighet (t.ex. en nationell företagsregistrering) och registreringsnummer
 • Enhetens juridiska form
 • Status av enheten
 • Land som enheten formades
 • Landskod (och underavdelning, om tillämpligt)
 • Datum när den första LEI ansökningen gjordes, datum vid den senaste uppdateringen och datum vid utgång
 • Status av LEI
 • LEI utgivare, LOU som för närvarande hanterar LEI

Läs mer om nivå 1 data hos GLEIF här.

För det andra kan LEI innehålla nivå 2 data. (krav på juridisk enhetsidentifierare)

 • Moderföretag
 • Dotterföretag
 • Undantagsskäl om nivå 2 data inte har rapporteras

Läs mer om nivå 2 data hos GLEIF här.

Vi behöver ditt organisationsnummer och i få fall ytterligare information om ägarstrukturen. I de flesta fall kommer vi automatiskt få all relevant information från företagsregistret. Vänligen notera att för fonder och andra speciella juridiska enheter, kräver vi ytterligare information.

Om du behöver mer än ett LEI-nummer i en beställning, vänlig skicka oss ett mail till info@leiservice.se. Vi kommer sedan se till att hjälpa dig med detta på det enklaste sättet möjligt, så att du får ett LEI nummer billigast

LEI vad är det? Om du önskar att genomföra transaktioner på den finansiella marknaden, då kommer de flesta företag behöva ett LEI-nummer. LEI står för Legal Entity Identifier och kan ses som ett internationellt företagsnummer.

Varför behövs LEI nummer? För att främja öppenhet gällande vilka partners som är involverade i finansiella transaktioner, har LEI systemet genomförts. Målet med LEI systemet är, bland annat, att reducera risken för penningtvätt och andra kriminella åtaganden.

Du behöver inte göra en LEI sökning innan du beställer en LEI-kod. Vi kommer automatiskt att kolla det åt dig, så att du inte redan har en aktiv LEI-kod.

back to top