Villkor

Om företaget

Dessa villkor tillämpas på alla beställningar som initieras genom LEI Service ApS (Ett danskt företag med registreringsnummer 41038462, beläget i Jungshovedvej 82, 4720 Praestoe, Danmark) av LEI tillämpning juridisk enhet ("Sökande") som söker efter tillämpning av ett nytt LEI eller förnyelse/överföring av nuvarande LEI. Temmen "kontaktperson" refereras till den fysiska person som är auktoriserad av den juridiska enheten, för att agera för dess räkning när det gäller LEI-åtgärder.

LEI Service ApS hjälper den Sökande med t.ex. registrering, överföring, hantering och förnyelse av LEI nummer. LEI systemet övervakas av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) en ideell organisation. Utfärdandet av LEI-koder sker genom det GLEIF ackrediterade LOU (Local Operating Units), som LEI Service ApS samarbetar med.

LEI Service ApS är en officiell registrering agent för GLEIF.

Leveranstid

Den sökande kan förvänta sig en leveranstid på 1-2 arbetsdagar, beroende på ansökan för ett nytt LEI om ingen komplex ägarstruktur eller andra speciella villkor tillämpas. Om några andra komplexa villkor tillämpas, kan den Sökande förvänta sig upp till 30 dagar innan LEI ansökan är färdig/genomförd.

Överföring av ett nuvarande LEI nummer tar vanligtvis upp till 7 arbetsdagar.

Avbokningsregler

Den Sökande accepterar att det inte finns någon avbokning efter ansökan är skickad och betald. Inga betalningar kommer återbetalas till den Sökande, om den av någon anledning har avbrutit ansökan efter betalning.

Återbetalning och återbetalningsperiod enligt beskrivningen av GLEIF RA Governance Framework kommer dock att respekteras på lämpligt sätt.

Priser

Nuvarande priser kommer även publiceras på hemsidan under "Pris".

Registrering av ett nytt LEI nummer

Avgiften täcker ansökan om ett nytt LEI-nummer med utfärandet av LOU och underhåll för en period av 12 månader efter utfärdandet (såvida inte en längre period inte är köpt). Underhåll är endast relevant om LOU godkänner ansökan.

Förnyelse av ett existerande LEI nummer beställt genom LEI Service

Avgiften täcker förnyelse och underhåll överstiger den ursprungliga beställningen, för en period av 12 månader, om ingen längre förnyelseperiod är köpt. LEI Service ApS reserverar rätten att kontakta ägaren av LEI (genom email till kontaktpersonen) runt 2-3 månader innan LEI upphör att gälla, i syfte med att förnya LEI.

Moms

För alla Sökande från Danmark, kommer en 25% dansk moms läggas till beställningen. Det är den Sökandes ansvar att ansöka om eventuell återbetalning av moms hos relevanta skattemyndigheter.

Om den Sökande (Från ett annat EU-land) har ett giltigt EU momsnummer och kan detta bekräftas, kommer moms inte att läggas till. Den Sökande är skyldig att följa moms villkoren gällande omvänd avgift.

För Sökande utanför EU, kommer ingen moms läggas till på beställningen.

VIP ansökan

LEI Service ApS erbjuder en VIP product där den Sökande betalar för en kortare garanterad hanteringstid, som kommer publiceras på hemsidan under "Priser".

Om denna kortare hanteringstid inte möts av LEI Service ApS, kommer LEI Service Aps återbetala skillnaden mellan det normala priset och VIP priset enligt prislistan på hemsidan under "Priser".

Betalning och fakturering

LEI Service ApS kommer inte börja med ansökningsprocessen innan betalningen (via kreditkort reservation på upp till 30 dagar) har genomförts av den Sökande.

Fakturan kommer skickas via mail när ansökningen, överföringen eller förnyelse begäran har skickats till LOU och accepteras eller avvisas. Vid denna tidpunkt kommer LEI Service Aps finalisera betalningen med kreditkort.

Om ansökan, överföringen eller förnyelsen inte kan genomföras på grund av information som saknas från den Sökande och har inte LEI Service Aps inte tillhandahållit denna information inom 10 arbetsdagar efter begäran, förbehåller LEI Service Aps sig rätten att behandla den fulla betalningen, även om registrering, överföring eller förnyelsen inte har genomförts.

Ett LEI kan suspenderas om den Sökandes givna information är felaktig eller utmanas av organisationer inom GLEIF systemet. Betalningar kommer inte återbetalas om ett LEI skulle bli suspenderad.

Multiperiod förnyelser/registreringar kommer inte återbetalas - varken helt eller delvis.

Om LEI systemet skulle genomgå strukturändringar eller upphöra att existera, kommer inga betalningar återbetalas.

Ansvar och obligationer för den Sökande

  • Den Sökande är ansvarig att all information som ges till LEI Service Aps är korrekt och uppdaterad.
  • LEI Service Aps kan inte räknas som ansvariga för fel information som ges av den Sökande som skapar förseningar i ansökningsprocessen. Dessutom kan LEI Service Aps inte hålla ansvar för några förluster eller kostnader i samband med förnyelse av LEI, om den Sökande inte informerade om några förändringar relevanta till den Sökande (t.ex. Företags åtgärder, adressbyte etc.). Ändringar är någon information som handlar om LEI, både "nivå 1" och "nivå 2" data, som det förklaras mer om här. Om ändringen är gjort i Bolagsverket, kommer LEI Service ApS automatiskt uppdatera detta åt kundens vägnar i samband med en förnyelseprocess om tillämpligt.
  • Den Sökande har ansvar att uppdatera kontaktinformationen för den relevanta kontaktpersonen för den Sökande, så att LEI Service ApS kan ta kontakt med den Sökande.
  • Kontaktpersonen bekräftar att han/hon har full auktoritet att ansöka för Legal Entity Identifiers (LEI) med vägnar för den juridiska enheten. Om kontaktpersonen inte dyker upp i affärregistret som en auktiserad undertecknare, behöver han/hon bekräfta med ett godkännande (fullmakt) för att agera åt vägnar för den juridiska personen angående LEI. (LEI Service ApS erbjuder en gratis mall för detta). Denna dokumentation kan vara nödvändig att presentera till LOU.
  • Den Sökande har ansvar över att det inte finns någon existerande LEI dublett eller att någon annan LEI ansökan är pågående någon annanstans för just den juridiska enheten.
  • Om ett godkänt LEI existerar, kommer LOU neka ansökan och den Sökande kommer att debiteras för ansökningsavgiften från LEI Service ApS.
  • Den Sökande ger all rätt till LEI Service ApS att ansöka för LEI koder åt den Sökandes vägnar. Dessutom är LEI Service ApS auktoriserad att signera LOU villkorskontrakt som publiceras här, och LEI Service ApS kan utföra alla uppgifter som krävs för att hantera LEI åt den sökandes vägnar.

Ansvar och obligationer för LEI Service ApS

  • LEI Service ApS kommer se till att all information som den Sökande ger är tillräcklig för en ansökan med den LOU som LEI Service ApS samarbetar med. Skulle det saknas någon information, är LEI Service ApS skyldiga att ta kontakt med kontaktpersonen för att få tillgång till den informationen som saknas för att färdigställa ansökan. Om sådan information inte nått LEI Service ApS inom 10 arbetsdagar, är LEI Service ApS inte skyldiga att fortsätta med ansökan.
  • LEI Service ApS kommer göra en automatisk lookup oavsett om den Sökande redan har en nuvarande LEI vid tidpunkten för ansökan om ett nytt LEI - det är oavsett den Sökandes ansvar att det inte finns någon existerande dublett LEI.
  • För att säkerställa att LEI inte upphör oavsiktligt, kommer LEI Service ApS inom 2 månader efter det offeciella utgångsdatumet, ta kontakt med den juridiska enheten för att erbjuda en förnyelse (så länge som (så länge ett abonnemang inte redan finns).

Multiperiodprodukter

Som en extra tjänst erbjuder LEI Service ApS möjlighet att köpa förnyelse av LEO för en period av 3 eller 5 år.

I denna period kommer LEI Service ApS automatiskt förnya ändringar som är gjorda i det lokala registret och rapportera dem till LOU / GLEIF. Den Sökande är fortfarande ansvarig för att uppdatera LEI Service ApS om några ändringar inte rapporteras till det lokala registret, vänligen referera till "Ansvar och obligationer för den Sökande".

LEI Service ApS kan på en årlig bas kontakta den Sökande för att godkänna om dess data är korrekt och om informationen om kontaktpersonen fortfarande är giltig.

Om det inte är möjligt att bekräfta att antingen informationen angående den Sökande eller kontaktpersonen är uppdaterad eller rätt, LEI Service ApS reserverar rätten att vänta med att förnya LEI tills en sådan bekräftelse är möjlig.

Multiperiodprodukter betalas i förväg, det finns ingen avbokning eller återbetalning efter att beställningen har genomförts.

Om den Sökande vill flytta LEI numret till ett annat företag kommer inget att återbetalas, varken helt eller delvis.

Om enheten skulle sluta att existera, gå i konkurs eller liknande, kommer ingen återbetalning ske, varken helt eller delvis.

Allmän tillämplig lag och jurisdiktion

Genomatt acceptera dessa villkor, auktoriserar den Sökande LEI Service ApS att skapa, överföra, förnya eller hantera LEI information med vägnar åt den Sökande.

Den Sökandes acceptans av dessa villkor ska ske genom en kontaktperson, auktoriserad av den juridiska enheten för att ansöka efter ett LEI nummer åt dess vägnar. Denna kontaktperson tillhandahåller den information som krävs om att det juridiska enheten och förklarar att informationen delas lagligt. Detta inkluderas men inte begränsad till; kontaktpersonen är auktoriserad att dela information och ansöka efter ett LEI åt vägnar av den juridiska enheten, så att informationen är korrekt och uppdaterad. LEI Service ApS validerar att informationen är tillräcklig för att fortsätta med ansökan, men är inte skyldiga att validera om informationen är korrekt.

Den Sökande accepterar att LEI Service Aps kan kontakta kontaktpersonen för att fråga om ytterligare information för att färdigtälla ansökan; flytta, förnyelse eller hantering. Detta kan vara ytterligare information om ägarstrukturen, fullmakt när det gäller auktorisation etc.

Tjänsterna är mellan professionella parties och de parties som accepterar tjänsterna som styrs av dansk lag. Dessa parties accepterar att alla tvister av eller i samband med det eller dess ämne, ska avgöras vid domstolarna i Danmark.

Dessa villkor kan uppdateras utan förvarning. Nuvarande villkor kommer alltid finnas tillgängliga på hemsidan, med datum för den senaste ändringen längst ner.

Ansvarsbegränsningar

LEI Service ApS kan inte ansvaras för eventuell förlust, direkt eller indirekt, på grund av försening eller saknad utfärdning av ett LEI nummer. LEI Service ApS kan inte hållas ansvariga för ett LEI avsalag på ansökan som utfärdats av LOU.

Informationsutbyte

Den Sökande accepterar att försedd information i ansökningsprocessen delas med GLEIF och offentliggörs i enlighet med gällande riktlinjer från GLEIF. (läs mer här: GLEIF.org). Informationen delas också med RapidLEI när det gäller utfärdandet av LEI-numret.

Våra GDPR villkor kan också läsas här.

Dessa villkor är giltiga från 1 Maj 2020.

back to top