LEI-kod Avanza – köp en kod och se vad du kan göra på Avanza

På LEI Service utfärdar vi LEI-koder så att du kan fortsätta att handla via Avanza på ett säkert och enkelt sätt. Köp en giltig LEI-kod hos LEI Service och se vilka möjligheter som öppnas.

Köp LEI-koder här

Vad är en LEI-kod?

Struktur och organisation

En LEI-kod är en lång kod med 20 tecken bestående av siffror och bokstäver. LEI står för Legal Entity Identifier och syftet med att ha en LEI-kod är att kunna identifiera alla företag som deltar i olika finansiella transaktioner.

Detta gäller både företag som agerar för egen räkning och företag som agerar för andras räkning. I praktiken innebär detta att du måste ha en giltig LEI-kod om du handlar med aktier eller valutor via exempelvis Avanza.

Vem behöver en LEI-kod?

Alla företag som bedriver bank-, försäkrings- eller hypoteksverksamhet eller någon annan typ av verksamhet som förvaltar pengar åt andra måste ha en LEI-kod. Detta fastställs i EU-lagstiftningen.

Dessutom måste alla företag som deltar i finansiella transaktioner för egen räkning ha en LEI-kod.

Läs också: Vem bör ha en LEI-kod?

Det internationella organisationsnumret

Alla företag som bedriver verksamhet i Sverige måste ha ett organisationsnummer och LEI-koden motsvarar ett internationellt organisationsnummer. Ett företag kan därför tilldelas en LEI-kod om det har ett giltigt organisationsnummer.

Alla företag som har ett organisationsnummer kan dock inte tilldelas en LEI-kod.

Läs också: Vad är en LEI-kod?

Varför behövs en LEI-kod?

Det finns olika anledningar till varför du behöver en LEI-kod:

 1. Identitetskontroll: Koden säkerställer att du har att göra med ett företag som är det som det utger sig för att vara. LEI-koden gör dig därför identifierbar på finansmarknaderna.

 2. Hjälp till myndigheterna: För det andra gör koden det möjligt för myndigheterna att hålla reda på vilka företag som är inblandade i finansiella transaktioner. Detta innebär att det finns en större chans att myndigheterna kan upptäcka eventuella bedrägerier i finansiella transaktioner.

 3. Ömsesidig identifiering: Slutligen gör koden det möjligt för företagen att identifiera varandra när de handlar. Detta ger dig förtroende för att du känner till den andra parten i en viss handelssituation och därför kan agera på ett välgrundat sätt.

Måste en LEI-kod förnyas?

Ja, din LEI-kod måste förnyas en gång om året för att behålla sin giltighet. Om du inte förnyar din LEI-kod kan du inte fortsätta att handla med finansiella instrument som omfattar handel:

 • Valutor
 • Aktier
 • ETF:er
 • Ömsesidiga fonder
 • Obligationer
 • Derivat
 • Terminer
 • Utbyten
 • Alternativ

Det är därför viktigt att du kommer ihåg att förnya din LEI-kod varje år.

Du kan förnya din LEI-kod här

Vad kan du göra med en LEI-kod på Nordea?

Avanza är en svensk bank som är känd för sin höga kvalitet och som främst verkar på den elektroniska marknaden i form av sin webbplats och app. Därför är det en bank vars olika plattformar är mycket attraktiva att handla på.

En LEI-kod är nödvändig om du vill handla med värdepapper med Avanza. LEI-koden gör det också möjligt för banken att uppfylla bokföringsmässiga och rättsliga skyldigheter, eftersom koden fungerar som en identifierare för de olika företagen.

Om du vill vara säker på att du kan genomföra finansiella transaktioner via Avanza i framtiden behöver du en giltig LEI-kod.

Hur kan du köpa en LEI-kod?

Köp din LEI-kod idag. Då kan du vara säker på att du kan fortsätta din verksamhet med Avanza utan problem.

Du kan köpa din LEI-kod hos LEI service, där du kan få en giltig LEI-registrering till ett lågt pris. För samma fasta pris kan du också förnya din LEI-kod. Alla våra tjänster inkluderar omfattande support via telefon och e-post.

Med bra feedback från lojala kunder och en enkel ansökningsprocess är LEI Service ett självklart val för att köpa LEI-koder.

Läs också om andra LEI-kodalternativ

Har du frågor om att köpa LEI-koder?

Har du frågor om LEI-koder?

Ring då vårt vänliga supportteam på +46 40 682 05 88 eller skicka ett e-postmeddelande till info@leiservice.se

Du kan också fylla i vårt onlineformulär här

Vi ser fram emot att hjälpa dig och är tillgängliga alla vardagar mellan 09.00 och 16.00.

 

back to top